Výsledky 16. ročníku soutěže

Konečné vyhodnocení pořadí projektů v soutěži "Žít krajinou 2022"

I. kategorie – Tvorba a ochrana krajiny

1. místo: Revitalizace Černého potoka v k.ú. Klenčí pod Čerchovem

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Domažlice

                Projektant pozemkových úprav: GEOREAL spol. s r.o.

                Autor realizačního projektu: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

                Dodavatelská firma: COLAS CZ, a.s.

 

2. místo: Mokřad 1 v k.ú. Prosiměřice

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Znojmo

                Projektant pozemkových úprav: Geocart CZ spol. s r.o.

                Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

                Dodavatelská firma: Agromeli spol. s r.o.

                  

3. místo: Vybudování mokřadů na parcelách KN 5597 a 5667 v k.ú. Rakvice

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Břeclav

                Projektant pozemkových úprav: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

                Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

                Dodavatelská firma: KAVYL, spol. s r.o.

 

II. kategorie – Zelená a dopravní infrastruktura

1. místo: Polní cesty s výsadbou v k.ú. Labská Stráň

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Děčín

                Projektant pozemkových úprav: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

                Autor realizačního projektu: AZ Consult, spol. s r.o.

                Dodavatelská firma: Chládek & Tintěra, a.s.

 

2. místo: Rekonstrukce polní cesty C 35 v k.ú. Holany

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Česká Lípa

                Projektant pozemkových úprav: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

                Autor realizačního projektu: NDCON s.r.o.

                Dodavatelská firma: STRABAG a.s.

 

3. místo: Cesty HC1 a HC5 v k.ú. Dřevěnice

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Jičín

                Projektant pozemkových úprav: HYDROREAL s.r.o.

                Autor realizačního projektu: OPTIMA, spol. s r.o.

                Dodavatelská firma: PORR a.s.

 

Cena Státního pozemkového úřadu

I. kategorie – Tvorba a ochrana krajiny

Revitalizace Černého potoka v k.ú. Klenčí pod Čerchovem

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Domažlice

                Projektant pozemkových úprav: GEOREAL spol. s r.o.

                Autor realizačního projektu: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

                Dodavatelská firma: COLAS CZ, a.s.

 

Cena veřejnosti

II. kategorie – Zelená a dopravní infrastruktura

Polní cesty a protierozní opatření v k.ú. Rudka

                Přihlašovatel: SPÚ – pobočka Brno

                Projektant pozemkových úprav: PLANEX BRNO, spol. s r.o.

                Autor realizačního projektu: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.

                Dodavatelská firma: STRABAG a.s.