Výsledky 15. ročníku soutěže

Konečné vyhodnocení pořadí projektů v soutěži "Žít krajinou 2021"

I. kategorie – Zelená a dopravní infrastruktura

1. místo: Polní cesty HPC1 v k.ú Kryry a HPC3R v k.ú. Vroutek

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Louny

                Projektant pozemkové úpravy: INGEOS spol. s r.o.
                                                            GEOREAL spol. s r.o.

                Autor realizačního projektu: GEPARD s.r.o.

                Dodavatelská firma: Šilhánek a syn, a.s.

 

2. místo: Polní cesty HPC1 v k.ú. Holedeč, HPC1 a HPC2 v k.ú. Stránky,
                Biokoridory LBK4 v k.ú. Holedeč a LBK6 v k.ú. Stránky lokalika
                "Na Pískách"

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Louny

                Projektant pozemkové úpravy: AREA G.K. spol. s r.o.

                Autor realizačního projektu: Ing. Josef Bureš

                Dodavatelská firma: ALGON, a.s.
                                             EKOSTAVBY Louny s.r.o.
                                             Radomil Filek

                  

3. místo: Polní cesty v k.ú. Veveří u Nových Hradů a v k.ú. Mýtiny

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka České Budějovice

                Projektant pozemkové úpravy: TRAVAL, s.r.o.
                                                            GEFOS a.s.

                Autor realizačního projektu: BLAHOPROJEKT, s.r.o.

                Dodavatelská firma: Lesostavby Třeboň a.s.

 

II. kategorie – Tvorba a ochrana krajiny

1. místo: Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice
                pod Hostýnem

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Kroměříž

                Projektant pozemkové úpravy: GB-geodezie, spol. s r.o.

                Autor realizačního projektu: Vodohospodářský atelier, s.r.o.

                Dodavatelská firma: Rovina stavební a.s.

 

2. místo: Revitalizace údolí v Kuřimském Jestřabí

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Brno

                Projektant pozemkové úpravy: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

                Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

                Dodavatelská firma: Ekostavby Brno, a.s.

 

3. místo: Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k.ú. Drslavice

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Uherské Hradiště

                Projektant pozemkové úpravy: GEOREAL spol. s r.o.

                Autor realizačního projektu: Ing. Petr Götthans
                                                        RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

                Dodavatelská firma: Ekostavby Brno, a.s.

 

Cena Státního pozemkového úřadu

II. kategorie – Tvorba a ochrana krajiny

Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k.ú. Drslavice

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Uherské Hradiště

                Projektant pozemkové úpravy: GEOREAL spol. s r.o.

                Autor realizačního projektu: Ing. Petr Götthans
                                                        RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

                Dodavatelská firma: Ekostavby Brno, a.s.

 

Cena veřejnosti

II. kategorie – Tvorba a ochrana krajiny

Vodní nádrže VN1, VN2 a polní cesta HPC4 v k.ú. Heřmanice
u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov

                Přihlašovatel: SPÚ – pobočka Liberec

                Projektant pozemkové úpravy: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

                Autor realizačního projektu: "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."

                Dodavatelská firma: EUROVIA CS, a.s.