Výsledky 7. ročníku soutěže

Konečné vyhodnocení pořadí projektů v soutěži „Společné zařízení roku 2013“

I. kategorie – Opatření ke zpřístupnění pozemků

 1. místo: I/13 Cestní síť Kralicko

  Přihlašovatel: SPÚ - Pobočka Ústí nad Orlicí
  Projektant pozemkových úprav: AgPOL s.r.o.
  Dodavatelská firma: STRABAG a.s.
   
 2. místo: I/16 Výstavba a obnova polní cesty HPC 5

  Přihlašovatel: SPÚ - Pobočka Teplice
  Projektant pozemkových úprav: AgroGeo s.r.o.
  Dodavatelská firma: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
   
 3. místo: I/6 Polní cesta VPC 1

  Přihlašovatel: SPÚ - Pobočka Mělník
  Projektant pozemkových úprav: D-projekt Plzeň, Nedvěd s.r.o.
  Dodavatelská firma: Viamont DSP a.s.


II. kategorie – Protierozní a vodohospodářská opatření

 1. místo: II/4 Vodní nádrž N5 na Dobřínském potoce

  Přihlašovatel: SPÚ - Pobočka Uherské Hradiště
  Projektant pozemkových úprav: Ing. Tomáš Horký-Terra projekt
  Dodavatelská firma: PSVS, a.s.
   
 2. místo: II/3 Protipovodňové opatření

  Přihlašovatel: SPÚ - Pobočka Český Krumlov
  Projektant pozemkových úprav: Ing. Václav Kocourek
  Dodavatelská firma: IRO STAVEBNÍ s.r.o.
   
 3. místo: II/2 Poldr 3 "Nad Koupalištěm"

  Přihlašovatel: SPÚ - Pobočka Hradec Králové
  Projektant pozemkových úprav: Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
  Dodavatelská firma: PORP spol. s r.o.


III. kategorie – Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

1. - 2. místo: III/7 Vodní nádrž s biocentrem LBC 2

Přihlašovatel: SPÚ - Pobočka Vyškov
Projektant pozemkových úprav: Ing. František Hanousek
Dodavatelská firma: PROLES s.r.o.

1. - 2. místo: III/8 Lokální biocentrum Pod Slavíkovou cestou

Přihlašovatel: SPÚ - Pobočka Chrudim
Projektant pozemkových úprav: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Dodavatelská firma: LESS & FOREST s.r.o.

3. místo: III/2 Biocentrum R 51 Kaltouz

Přihlašovatel: SPÚ - Pobočka Hradec Králové
Projektant pozemkových úprav: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Dodavatelská firma: Voseček- VOS, s.r.o.

 

Cena Státního pozemkového úřadu

II. kategorie – Protierozní a vodohospodářská opatření    
II/4 Vodní nádrž N5 na Dobřínském potoce

Přihlašovatel: SPÚ – Pobočka Uherské Hradiště
Projektant pozemkových úprav: Ing. Tomáš Horký-Terra projekt
Dodavatelská firma: PSVS, a.s.