Hlasování veřejnosti

Po přihlášení (registraci) níže, budete přesměrováni na přihlášené projekty roku 2023 (záložka Přihlášené projekty - 2023), kde budete moci zvolit jeden nejlepší projekt ze všech přihlášených projektů.  Každý hlasující může přidělit pouze jeden hlas (pozor, projekty jsou rozděleny do třech kategorií: 1. Protierozní a vodohospodářská opatření, 2. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a 3. Zpřístupnění pozemků). Z hlasování jsou vyloučeni zaměstnanci Státního pozemkového úřadu.  Projekt s nejvyšším počtem hlasů získá "Cenu veřejnosti". Z hlasujících bude vylosován jeden výherce, který obdrží hodnotnou cenu a pozvánku na slavnostní vyhlášení soutěže.


Hlasování veřejnosti proběhne od 02. 04. 2024 do 30. 04. 2024.

Krátké ohlédnutí za vítěznými realizacemi 16. ročníku ve videu