Hodnocení

Pracovní komise:

  • je zřízena v případě velkého počtu přihlášek - hodnotí přihlášené projekty a vybírá 15 nejlepších pro každou kategorii,
  • má 5 členů,
  • skládá se z odborníků v oboru pozemkových úprav.

Odborná komise:

  • má 9 členů (3 pro každou kategorii),
  • skládá se z předních odborníků pro danou kategorii. 

Centrální komise:

  • má minimálně 5 členů,
  • rozhoduje o výsledném umístění přihlášených projektů,
  • uděluje Cenu Státního pozemkového úřadu.

 

Hodnotící kritéria:

  • všeobecná kritéria, která hodnotí širší územní souvislosti, polyfunkčnost, začlenění do terénu, veřejnou prospěšnost, technickou náročnost, souvislost s tvorbou krajiny, ekonomickou efektivitu apod.,
  • specifická kritéria pro jednotlivé kategorie, která hodnotí návaznost na síť opatření, dodržení norem, technologických předpisů, originálnost řešení a použitých materiálů, hospodaření s materiály (bilance zemních prací) a další.