Soutěž "Žít krajinou" 

Soutěž pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.

Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Dalším cílem je pak ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, krajských pozemkových úřadů,  projektantů i dodavatelů a přispět tak ke zvýšení jejich prestiže v oboru.

Soutěž bude podporovat projekty, které svým charakterem splňují požadavky na komplexní řešení krajiny nebo její části.

Pod pojmem "společné zařízení" si lze představit např. polní cesty, vodní nádrže, zatravněné průlehy, nebo vysázené prvky zeleně. Společná zařízení jsou hodnocena ve dvou kategoriích:

  1. Tvorba a ochrana krajiny
  2. Zelená a dopravní infrastruktura

Cena Státního pozemkového úřadu je udělována společnému zařízení ze 6 oceněných ve výše uvedených kategoriích.

Cena veřejnosti bude organizována prostřednictvím těchto webových stránek.

Hlasování veřejnosti

Přihlášené projekty

Příklady vítězných společných zařízení