Výsledky 14. ročníku soutěže

Konečné vyhodnocení pořadí projektů v soutěži "Žít krajinou 2020"

I. kategorie – Zelená a dopravní infrastruktura

1. místo: Naučné stezky C2 a C18a v k.ú. Růžová

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Děčín

                Projektant pozemkové úpravy: GEPARD s.r.o.

                Autor realizačního projektu: AZ Consult, spol. s r.o.
                                                        GEPARD s.r.o.

                Dodavatelská firma: EUROVIA CS, a.s.
                                             TIRAST s.r.o.

 

2. místo: Realizace PSZ v k.ú. Želechovice u Uničova - I. etapa

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Olomouc

                Projektant pozemkové úpravy: Geocart CZ a.s.

                Autor realizačního projektu: AGPOL s.r.o.

                Dodavatelská firma: SPH stavby s.r.o.

                  

3. místo: Vedlejší polní cesta VPC 12 v k.ú. Chvalšiny

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Český Krumlov

                Projektant pozemkové úpravy: Ing. Petr Drs, VEST-projekt

                Autor realizačního projektu: AF-CITYPLAN s.r.o.

                Dodavatelská firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

 

II. kategorie – Tvorba a ochrana krajiny

1. místo: LBC 2 U Krčmy část I.

                Přihlašovatel: Muzeum vinařství a venkova, z.s.

                Projektant pozemkové úpravy: GEODIS BRNO, spol. s r.o.

                Autor realizačního projektu: Ing. David Mikolášek

                Dodavatelská firma: Lesy Horňácko, s.r.o. 

 

2. místo: Větrolam VN2 v k.ú. Vrbovec

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Znojmo

                Projektant pozemkové úpravy: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

                Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

                Dodavatelská firma: KAVYL, spol. s r.o.

 

3. místo: Realizace PEO v povodí Luha v k.ú. Bělotín (BC4, BK3, IP41, IP61, PC20, PC45c)

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Přerov

                Projektant pozemkové úpravy: ORIS spol. s r.o.

                Autor realizačního projektu: AGPOL s.r.o.

                Dodavatelská firma: KAVYL, spol. s r.o.

 

Cena Státního pozemkového úřadu

II. kategorie – Tvorba a ochrana krajiny

LBC 2  U Krčmy část I.

                Přihlašovatel: Muzeum vinařství a venkova, z.s.

                Projektant pozemkové úpravy: GEODIS BRNO, spol. s r.o.

                Autor realizačního projektu: Ing. David Mikolášek

                Dodavatelská firma: Lesy Horňácko, s.r.o.

 

Cena veřejnosti

I. kategorie – Zelená a dopravní infrastruktura

Polní cesty C166 a C169 "Nad sklepy" v k.ú. Mikulov na Moravě

                Přihlašovatel: SPÚ – pobočka Břeclav

                Projektant pozemkové úpravy: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

                Autor realizačního projektu: AGERIS s.r.o.

                Dodavatelská firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.