Výsledky 11. ročníku soutěže

Konečné vyhodnocení pořadí projektů v soutěži „Žít krajinou 2017“

I. kategorie – Zelená a dopravní infrastruktura

  1. místo: Polní cesta s biokoridorem v katastrálním území Rašovice

    Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Kutná Hora

    Projektant pozemkové úpravy: Ing. Milan Novotný

    Autor realizačního projektu: AGRO – AQUA s.r.o. (polní cesta C 16)
                                             Ing. Jan Dřevíkovský (biokoridor LBK 2)

    Dodavatelská firma: Stavby silnic a železnic, a.s. (polní cesta C 16)
                                 Ing. Jan Švejkovský – JENA- firma služeb (biokoridor LBK2)

 

2. místo: Rekonstrukce polních cest H 01.1 a P 01 v katastrálním území Křínov

    Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Tachov

    Projektant pozemkové úpravy: Geodetická kancelář, v.o.s.

    Autor realizačního projektu: SUDOP Project Plzeň a.s.

    Dodavatelská firma: Silnice Horšovský Týn a.s.

 

3. místo: Polní cesta HC 8 v katastrálním území Vlčnov u Chrudim

    Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Chrudim

    Projektant pozemkové úpravy: Agroatelier spol. s r.o.

    Autor realizačního projektu: Ing. Radomír Válka, Projekce DS

    Dodavatelská firma: M-SILNICE a.s.

 

II. kategorie – Tvorba a ochrana krajiny

  1. místo: Polní cesty, víceúčelová nádrž a LBC 7 v katastrálním území Čelčice – I. etapa

    Přihlašovatel: SPÚ - pobočka  Prostějov

    Projektant pozemkové úpravy: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

    Autor realizačního projektu: GEODETIKA s.r.o.

    Dodavatelská firma: Skanska a.s.

 

  2. místo: Retenční nádrže Krokočín

    Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Třebíč

    Projektant pozemkové úpravy: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

    Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

    Dodavatelská firma: Agromeli spol. s r.o.

 

  3. místo: Výsadby Košín

    Přihlašovatel: Obec Košín

    Projektant pozemkové úpravy: Ing. Irena Sokolová

    Autor realizačního projektu: Ing. Věra Hrubá
                                             Ing. Irena Sokolová

    Dodavatelská firma:  Avelana  CZ s.r.o.
                                  Martin Krejčí – Ovocná školka
                                  Libor Švec, Lesnické práce
                                  Luboš Kroužek, soukromý zemědělec

                                                             

Cena Státního pozemkového úřadu

II. kategorie – Tvorba a ochrana krajiny

Polní cesty, víceúčelová nádrž a LBC 7 v katastrálním území Čelčice – I.etapa

    Přihlašovatel: SPÚ - pobočka  Prostějov

    Projektant pozemkové úpravy: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

    Autor realizačního projektu: GEODETIKA s.r.o.

    Dodavatelská firma: Skanska a.s.

 

Cena veřejnosti

II. kategorie – Tvorba a ochrana krajiny

Biocentrum BC 7 s vodní plochou IP 4 a biokoridor BK 4 v katastrálním území Choťovice

    Přihlašovatel: SPÚ  - pobočka Nymburk

    Projektant pozemkové úpravy: GEPARD s.r.o.

    Autor realizačního projektu: HYDROPROJEKT CZ a.s. (IP4 – vodní nádrž)
                                             GEPARD s.r.o. (biocentrum BC7 a BK4)

    Dodavatelská firma: Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s. (IP4 – vodní nádrž)
                                 LESS & FOREST s.r.o. (biocentrum BC7 a BK4)