Výsledky 13. ročníku soutěže

Konečné vyhodnocení pořadí projektů v soutěži "Žít krajinou 2019"

I. kategorie – Zelená a dopravní infrastruktura

1. místo: Polní cesta HPCS 5 s ozeleněním větrolamu IP1 v k.ú. Brázdim a Podolanka

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Nymburk

                Projektant pozemkové úpravy: Sdružení firem LANDINFO spol. s r.o. a
                                                            Kadlec KK Nusle, spol. s r.o.

                Autor realizačního projektu: Ing. Liběna Knapová 
                                                        Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. 

                Dodavatelská firma: Ing. Petr Bareš - BAPA 
                                             Školky - Montano, spol. s r.o. 

 

2. místo: R172 - Cesta C1, C5 v k.ú. Libníkovice, okres Hradec Králové

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Hradec Králové

                Projektant pozemkové úpravy: GEOVAP, spol. s r.o.

                Autor realizačního projektu: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

                Dodavatelská firma: EUROVIA CS, a.s.

                  

3. místo: Polní cesta Ke Mlýnu v k.ú. Valtice - část 2

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Břeclav

                Projektant pozemkové úpravy: GEOREAL spol. s r.o.

                Autor realizačního projektu: HBH Projekt spol. s r.o.

                Dodavatelská firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

 

II. kategorie – Tvorba a ochrana krajiny

1. místo: Soubor staveb v k.ú. Němčany

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Vyškov

                Projektant pozemkové úpravy: Ing. Pavel Půža
                                                            Ing. Vlastimil Žďárský

                Autor realizačního projektu: Ing. Pavel Půža
                                                        Ing. Vlastimil Žďárský
                                                        SIPROS, s. r. o.
                                                        LÖW & spol., s.r.o.

                Dodavatelská firma: SPH stavby s.r.o.

 

2. místo: Suchá nádrž SN1 v k.ú. Růžová

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Děčín

                Projektant pozemkové úpravy: GEPARD s.r.o.

                Autor realizačního projektu: ATELIER FONTES, s.r.o.

                Dodavatelská firma: NOWASTAV akciová společnost

 

3. místo: Vodní nádrž v k.ú. Křižany

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Liberec

                Projektant pozemkové úpravy: Ing. Helena Krausová

                Autor realizačního projektu: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

                Dodavatelská firma: ZVÁNOVEC a.s.

 

Cena Státního pozemkového úřadu

II. kategorie – Tvorba a ochrana krajiny

Soubor staveb v k.ú. Němčany

                Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Vyškov

                Projektant pozemkové úpravy: Ing. Pavel Půža
                                                            Ing. Vlastimil Žďárský

                Autor realizačního projektu: Ing. Pavel Půža
                                                        Ing. Vlastimil Žďárský
                                                        SIPROS, s. r. o.
                                                        LÖW & spol., s.r.o.

                Dodavatelská firma: SPH stavby s.r.o.

 

Cena veřejnosti

I. kategorie – Zelená a dopravní infrastruktura

R172 - Cesta C1, C5 v k.ú. Libníkovice, okres Hradec Králové

                Přihlašovatel: SPÚ – pobočka Hradec Králové

                Projektant pozemkové úpravy: GEOVAP, spol. s r.o.

                Autor realizačního projektu: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

                Dodavatelská firma: EUROVIA CS, a.s.