Novinky

Hlasování veřejnosti ukončeno

2.5.2024

Dne 30.4.2024 bylo ukončeno hlasování veřejnosti v 17. ročníku  soutěže Žít krajinou. Nyní bude probíhat zpracování výsledků  a vylosován jeden výherce, který obdrží hodnotnou cenu a dvě pozvánky na slavnostní vyhlášení soutěže.

Následně bude zasedat centrální komise, jejímž úkolem  je rozhodnout o konečném pořadí vítězných projektů, které byly již hodnoceny odbornou komisí. Dalším úkolem je vybrat nejlepší projekt a udělit mu Cenu Státního pozemkového úřadu. 

Slavnostní vyhlášení výsledků  soutěže a předání cen se uskuteční 5. 11. 2024 v Hlavním sále Senátu PČR.


Hlasování veřejnosti spuštěno

2.4.2024

Od dnešního dne až do konce měsíce dubna je možné rozhodnout o tom, který projekt získá Cenu veřejnosti v rámci veřejného hlasování (záložka Hlasování veřejnosti). Po přihlášení (registraci) budete přesměrováni na přihlášené projekty roku 2023 (záložka Přihlášené projekty - 2023), kde budete moci zvolit jeden nejlepší projekt ze všech 46 přihlášených projektů (pozor, projekty jsou rozděleny do 3 kategorií: 1. Protierozní a vodohospodářská opatření, 2. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a 3. Zpřístupnění pozemků). Každý hlasující může přidělit  pouze jeden hlas. Z hlasování jsou vyloučeni zaměstnanci Státního pozemkového úřadu. Z řad hlasujících bude vylosován jeden výherce, který obdrží hodnotnou cenu a pozvánku na slavnostní vyhlášení soutěže.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže je naplánováno na  5. listopadu 2024 ve Valdštejnském paláci (hlavním sále) Senátu PČR.


Hodnocení projektů odbornými komisemi

18.3.2024

Od pondělí 18. 3. 2024 až do konce dubna 2024 bude probíhat hodnocení přihlášených projektů do 17. ročníku soutěže Žít krajinou odbornými komisemi pro jednotlivé kategorie. 

K hodnocení postoupilo celkem 46 projektů, 23 projektů v kategorii Protierozní a vodohospodářská opatření, 7 projektů v kategorii Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a 16 projektů v kategorii Zpřístupnění pozemků. Tři projekty z kategorie Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí byly z hodnocení vyloučeny z důvodu nedodržení podmínek pravidel soutěže.

Složení hodnotících komisí:

Kategorie Protierozní a vodohospodářská opatření

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (VUT Brno)
prof. Ing. František Toman, CSc. (MENDELU Brno)
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (MENDELU Brno)

Kategorie Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

doc. Dr. Ing. Alena Salašová (MENDELU Brno)
Ing. Martin Weber (VÚKOZ Průhonice)
Ing. Jana Janíková (Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o., Brno)

Kategorie Zpřístupnění pozemků

prof. Ing. Jan Váchal, CSc. (JČU České Budějovice)
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. (ČVUT Praha)
Ing. Petr Pánek, Ph.D.  (ČVUT Praha)


Uzávěrka přihlašování projektů

1.3.2024

Dne 29.2.2024 bylo ukončeno přihlašování projektů do 17. ročníku soutěže "Žít krajinou". Do soutěže se přihlásilo celkem 49 projektů, z toho 23 projektů v kategorii Protierozní a vodohospodářská opatření, 10 projektů v kategorii Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a 16 projektů v kategorii Zpřístupnění pozemků . Nyní probíhá formální kontrola projektů , tj. zda projekt  je v souladu s pravidly soutěže a to až do 17. 3. 2024. Následně budou vybrané projekty zveřejněny a hodnoceny odbornými komisemi pro jednotlivé kategorie a to až do 30. 4. 2024Hlasování veřejnosti proběhne na těchto webových stránkách od 2. 4. 2024 do 30. 4. 2024.


Zahájení 17. ročníku soutěže "Žít krajinou"

11.12.2023

Od pondělí 11.12.2023  Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy otevírají 17. ročník soutěže "Žít krajinou". Přihlašování projektů v souladu s pravidly soutěže je možné na stránkách této aplikace do 29.02.2024. Upozorňujeme na nutnost dbát u přihlašovaných projektů na termín ukončení realizace do 31.12.2022. Dobou ukončení realizace se rozumí u staveb - kolaudace, u prvků ÚSES a další trvalé vegetace -  ukončení následné péče po dobu alespoň 3 let od výsadby.

Harmonogram soutěže:

 • Zahájení 17. ročníku                                                           11.12.2023
 • Uzávěrka přihlašování projektů                                             29.02.2024
 • Kontrola kompletnosti projektů                                             01.03.2024 - 17.03.2024
 • Hodnocení projektů odbornou komisí                                    18.03.2024 - 30.04.2024
 • Hlasování veřejnosti                                                            02.04.2024 - 30.04.2024
 • Jednání centrální komise (potvrzení konečného pořadí)           2. pol. května/červen 2024
 • Slavnostní vyhlášení výsledků 17. ročníku                              podzim 2024

Manuál pro přihlašovatele projektu:

1. Registrace

 • na hlavní stránce webové aplikace soutěže Žít krajinou zvolte v levém menu pole "Registrace"
 • vyplňte veškeré údaje do příslušných polí
 • pro dokončení registrace zvolte opět tlačítko "Registrovat" pod vyplněnými poli
 • následně obdržíte na zadaný e-mail zprávu s přihlašovacími údaji

2. Přihlášení projektu do dané kategorie

 • z nabídkové roletky zvolte příslušnou kategorii do které chcete soutěžní projekt přihlásit
 • následně klikněte na tlačítko "přidat" vedle roletky, které zezelená
 • pod zelenou linkou se v příslušné kategorii objeví "Nový projekt"
 • kliknutím na tlačítko "upravit" můžete začít vyplňovat/editovat
 • v této části, prosíme, vyplňujte veškerá pole, není-li uvedeno jinak, včetně nahrání příslušných souborů
 • v případě přihlášení více projektů uvidíte všechny projekty v této sekci
 • po zkompletování projektu klikněte na tlačítko "uložit" a váš projekt, v případě, že nedojde k chybové hlášce, byl úspěšně zaregistrován


Vyhlášení výsledků 16. ročníku soutěže "Žít krajinou"

1.11.2023

V úterý 31.10.2023 se v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu PČR konalo, pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného, vyhlášení výsledků 16. ročníku soutěže Žít krajinou.

V soutěži se odborné komisi představilo 35 projektů, z toho v kategorii Tvorba a ochrana krajiny 15 projektů a v kategorii Zelená a dopravní infrastruktura 20 projektů.

Práce komise nebyla jednoduchá, ze všech projektů musela vybrat tři vítězné realizace z každé kategorie. Jejich výběr následně potvrdila centrální komise, jejímž úkolem bylo zároveň vybrat z těchto projektů ten nejlepší a udělit mu Cenu Státního pozemkového úřadu. Na základě internetového hlasování byla nejhezčí realizaci udělena Cena veřejnosti. Pro jednoho z hlasujících byl připraven dárkový koš plný regionálních potravin.

Slavnostní akce se zúčastnili: ministr zemědělství Marek Výborný, místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová, senátor a předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Jiří Vosecký, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba, předseda Českomoravské komory pro pozemkové úpravy Michal Pochop a předseda Asociace podnikatelů v geomatice Martin Hrdlička. Ve svých projevech zdůraznili důležitost pozemkových úprav a jejich pozitivní vliv na českou krajinu. Přítomní senátoři se zapojili do předávání ocenění a Pamětních listů Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. O hezké hudební vystoupení se postarali  interpreti z Konzervatoře Jana Deyla v Praze.

Výsledky soutěže


Rozhodnuto o vítězích 16. ročníku soutěže Žít krajinou

5.6.2023

Dne 1.6.2023 se konalo na ústředí SPÚ zasedání Centrální komise soutěže Žít krajinou. Úkolem centrální komise bylo rozhodnout o konečném pořadí vítězných projektů 16. ročníku soutěže, které již byly hodnoceny odbornými komisemi a vybrat nejlepší projekt pro Cenu Státního pozemkového úřadu.

Centrální komise jednala ve složení: Petr Štěpánek, senátor a místopředseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova (SENÁT PČR), PaeDr. Věra Libichová, výkonná tajemnice Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV), Ing. Pavel Sekáč Ph.D., vrchní ředitel ministra zemědělství pro řízení Sekce pro fondy EU (MZE), Ing. Michal Pochop, předseda Českomoravské komory pro pozemkové úpravy z.s. (ČMKPÚ), Ing. Linda Stuchlíková, ředitelka Odboru adaptace na změnu klimatu ministra životního prostředí (MŽP), Mgr. Oldřich Vávra, 1. místopředseda Sdružení místních samospráv ČR (SMS), Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu (SPÚ), Mgr. Michal Gebhart, MBA, ředitel Sekce krajinotvorby Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Účast přislíbil, ale z důvodu nemoci nedorazil Mgr. Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Velký Osek (SMO).

Následující den vylosovala Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Odboru pozemkových úprav, vítěze z řad hlasující veřejnosti, na kterého čeká odměna a pozvánka do Senátu PČR.

Nyní probíhají přípravy na slavnostní vyhlášení vítězů a předávání cen, které se bude konat 31. 10. 2023 v krásných prostorách Valdštejnského paláce Senátu PČR.