Novinky

Rozhodnuto o vítězích 16. ročníku soutěže Žít krajinou

5.6.2023

Dne 1.6.2023 se konalo na ústředí SPÚ zasedání Centrální komise soutěže Žít krajinou. Úkolem centrální komise bylo rozhodnout o konečném pořadí vítězných projektů 16. ročníku soutěže, které již byly hodnoceny odbornými komisemi a vybrat nejlepší projekt pro Cenu Státního pozemkového úřadu.

Centrální komise jednala ve složení: Petr Štěpánek, senátor a místopředseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova (SENÁT PČR), PaeDr. Věra Libichová, výkonná tajemnice Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV), Ing. Pavel Sekáč Ph.D., vrchní ředitel ministra zemědělství pro řízení Sekce pro fondy EU (MZE), Ing. Michal Pochop, předseda Českomoravské komory pro pozemkové úpravy z.s. (ČMKPÚ), Ing. Linda Stuchlíková, ředitelka Odboru adaptace na změnu klimatu ministra životního prostředí (MŽP), Mgr. Oldřich Vávra, 1. místopředseda Sdružení místních samospráv ČR (SMS), Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu (SPÚ), Mgr. Michal Gebhart, MBA, ředitel Sekce krajinotvorby Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Účast přislíbil, ale z důvodu nemoci nedorazil Mgr. Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Velký Osek (SMO).

Následující den vylosovala Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Odboru pozemkových úprav, vítěze z řad hlasující veřejnosti, na kterého čeká odměna a pozvánka do Senátu PČR.

Nyní probíhají přípravy na slavnostní vyhlášení vítězů a předávání cen, které se bude konat 31. 10. 2023 v krásných prostorách Valdštejnského paláce Senátu PČR.


Hlasování veřejnosti ukončeno

1.5.2023

Dne 30.4.2023 bylo ukončeno hlasování veřejnosti v 16. ročníku  soutěže Žít krajinou. Nyní bude probíhat zpracování výsledků  a vylosován jeden výherce, který obdrží hodnotnou cenu a pozvánku na slavnostní vyhlášení soutěže.

Následně bude zasedat centrální komise, jejímž úkolem  je rozhodnout o konečném pořadí vítězných projektů, které byly již hodnoceny odbornou komisí. Dalším úkolem je vybrat nejlepší projekt a udělit mu Cenu Státního pozemkového úřadu. 

Slavnostní vyhlášení výsledků  soutěže a předání cen se uskuteční 31. 10. 2023 v Hlavním sále Senátu PČR.


Hlasování veřejnosti spuštěno

31.3.2023

Od dnešního dne až do konce měsíce dubna je možné rozhodnout o tom, který projekt získá Cenu veřejnosti v rámci veřejného hlasování (záložka Hlasování veřejnosti). Po přihlášení (registraci) budete přesměrováni na přihlášené projekty roku 2022 (záložka Přihlášené projekty - 2022), kde budete moci zvolit jeden nejlepší projekt ze všech 35 přihlášených projektů (pozor, projekty jsou rozděleny ve dvou kategoriích Tvorba a ochrana krajiny, Zelená a dopravní infrastruktura). Každý hlasující může přidělit  pouze jeden hlas. Z hlasování jsou vyloučeni zaměstnanci Státního pozemkového úřadu. Z řad hlasujících bude vylosován jeden výherce, který obdrží hodnotnou cenu i pozvánku na slavnostní vyhlášení soutěže.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže je naplánováno na  31. října 2023 v Hlavním sále Senátu PČR.


Hodnocení projektů odbornými komisemi

14.3.2023

Od pondělí 13. 3. 2023 až do konce dubna 2023 probíhá hodnocení přihlášených projektů do 16. ročníku soutěže Žít krajinou odbornými komisemi pro jednotlivé kategorie. Při hodnocení bude kladen důraz na estetickou hodnotu realizovaného opatření. 

K hodnocení postoupilo celkem 35 projektů, 15 projektů v kategorii Tvorba a ochrana krajiny a 20 projektů v kategorii Zelená a dopravní infrastruktura. Jeden projekt z kategorie Zelená a dopravní infrastruktura byl z hodnocení vyloučen z důvodu nedodržení podmínek pravidel soutěže.

Složení hodnotících komisí:

Kategorie Tvorba a ochrana krajiny

prof. Ing. František Toman, CSc. (MENDELU Brno)
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (MENDELU Brno)
prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (VUT Brno)
Ing. Martin Weber (VÚKOZ Průhonice)
doc. Dr. Ing. Alena Salašová (MENDELU Brno)

Kategorie Zelená a dopravní infrastruktura

prof. Ing. Jan Váchal, CSc. (JČU České Budějovice)
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. (ČVUT Praha)
Ing. Petr Pánek, Ph.D. (ČVUT Praha)
Ing. Jana Janíková (Zahradní a krajinářská tvorba Brno)
doc. Dr. Ing. Petr Marada  (MENDELU Brno)


Uzávěrka přihlašování projektů

1.3.2023

Dne 28.2.2023 bylo ukončeno přihlašování projektů do 16. ročníku soutěže "Žít krajinou". Do soutěže se přihlásilo celkem 36 projektů, z toho 15 projektů v kategorii Tvorba a ochrana krajiny 21 projektů v kategorii Zelená a dopravní infrastruktura . Nyní probíhá formální kontrola projektů , tj. zda projekt  je v souladu s pravidly soutěže. Následně budou vybrané projekty hodnoceny odbornými komisemi pro jednotlivé kategorie a to do 30. 4. 2023Hlasování veřejnosti proběhne na těchto webových stránkách od 31. 3. 2023 do 30. 4. 2023.


Zahájení 16. ročníku soutěže "Žít krajinou"

12.12.2022

Od pondělí 12.12.2022  Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy otevírá 16. ročník soutěže "Žít krajinou". Přihlašování projektů v souladu s pravidly soutěže je možné na stránkách této aplikace do 28.02.2023. Upozorňujeme na nutnost dbát u přihlašovaných projektů na termín ukončení realizace do 31.12.2021. Dobou ukončení realizace se rozumí u staveb - kolaudace, u prvků ÚSES - následná péče po dobu alespoň 3 let od výsadby.

Harmonogram soutěže:

 • Zahájení 16. ročníku                                                           12.12.2022
 • Uzávěrka přihlašování projektů                                             28.02.2023
 • Kontrola kompletnosti projektů                                             01.03.2023 - 12.03.2023
 • Hodnocení projektů odbornou komisí                                    13.03.2023 - 30.04.2023
 • Hlasování veřejnosti                                                            31.03.2023 - 30.04.2023
 • Jednání centrální komise (potvrzení konečného pořadí)           2. pol. května/červen 2023
 • Slavnostní vyhlášení výsledků 16. ročníku                              31.10.2023

Manuál pro přihlašovatele projektu:

1. Registrace

 • na hlavní stránce webové aplikace soutěže Žít krajinou zvolte v levém menu pole "Registrace"
 • vyplňte veškeré údaje do příslušných polí
 • pro dokončení registrace zvolte opět tlačítko "Registrovat" pod vyplněnými poli
 • následně obdržíte na zadaný e-mail zprávu s přihlašovacími údaji

2. Přihlášení projektu do dané kategorie

 • z nabídkové roletky zvolte příslušnou kategorii do které chcete soutěžní projekt přihlásit
 • následně klikněte na tlačítko "přidat" vedle roletky, které zezelená
 • pod zelenou linkou se v příslušné kategorii objeví "Nový projekt"
 • kliknutím na tlačítko "upravit" můžete začít vyplňovat/editovat
 • v této části, prosíme, vyplňujte veškerá pole, není-li uvedeno jinak, včetně nahrání příslušných souborů
 • v případě přihlášení více projektů uvidíte všechny projekty v této sekci
 • po zkompletování projektu klikněte na tlačítko "uložit" a váš projekt, v případě, že nedojde k chybové hlášce, byl úspěšně zaregistrován


Vyhlášení výsledků 15. ročníku soutěže "Žít krajinou"

9.11.2022

V úterý 8.11.2022 se v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu PČR konalo, pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, vyhlášení výsledků 15. ročníku soutěže Žít krajinou.

V soutěži se odborné komisi představilo 45 projektů, z toho v kategorii Zelená a dopravní infrastruktura 22 projektů a v kategorii Tvorba a ochrana krajiny 23 projektů.

Práce komise nebyla jednoduchá, ze všech projektů musela vybrat tři vítězné realizace z každé kategorie. Jejich výběr následně potvrdila centrální komise, jejímž úkolem bylo zároveň vybrat z těchto projektů ten nejlepší a udělit mu Cenu Státního pozemkového úřadu. Na základě internetového hlasování byla nejhezčí realizaci udělena Cena veřejnosti. Pro jednoho z hlasujících byl připraven dárkový koš plný regionálních potravin.

Slavnostní akce se zúčastnil senátor a předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Jiří Vosecký, náměstek pro řízení Sekce pro fondy EU Ministerstva zemědělství Pavel Sekáč, předseda Českomoravské komory pro pozemkové úpravy Michal Pochop a ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba. Ve svých projevech zdůraznili důležitost pozemkových úprav a jejich pozitivní vliv na českou krajinu. Přítomní senátoři se zapojili do předávání ocenění a Pamětních listů Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Cenu Státního pozemkového úřadu předal s ústředním ředitelem Vrbou i místopředseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala. O hezké hudební vystoupení se postarali Josef Bláha – zpěv a Marie Wiesnerová – klavír.

Výsledky soutěže