Výsledky 10. ročníku soutěže

Konečné vyhodnocení pořadí projektů soutěže „Společné zařízení roku 2016“

I. kategorie – Opatření ke zpřístupnění pozemků

   1. místo: Kolejové polní cesty v katastrálním území Sovenice
       Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Nymburk
       Projektant pozemkové úpravy: HYDROPROJEKT CZ a.s.
       Autor realizačního projektu: M.I.S. a.s.
       Dodavatelská firma: EUROVIA CS, a.s.


 
   2. místo: Polní cesta „K Vápenkám“ v katastrálním území Krouna
       Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Chrudim
       Projektant pozemkové úpravy: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
       Autor realizačního projektu: SELLA & AGRETA s.r.o.
       Dodavatelská firma: M - SILNICE a.s.

  3. místo: Polní cesta P 1 s interakčními prvky v katastrálním území Padesát Lánů
      Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Přerov
      Projektant pozemkové úpravy: AGERIS s.r.o.
      Autor realizačního projektu: HBH Projekt spol. s r.o.
      Dodavatelská firma: Skanska a.s.


II. kategorie – Protierozní a vodohospodářská opatření

  1. místo:  Protierozní opatření v katastrálním území Horní Lipka
      Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Ústí nad Orlicí
      Projektant pozemkové úpravy: Sdružení firem (SELLA & AGRETA s.r.o. a
                                                   GEODES – geodetické práce s.r.o.)
      Autor realizačního projektu: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
      Dodavatelská firma: elitbau s.r.o.

  2. místo:  Protipovodňová opatření v katastrálním území Hněvnice
      Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Plzeň
      Projektant pozemkové úpravy: GEOREAL spol. s r.o.
      Autor realizačního projektu: Ing. Jiří Panuška
      Dodavatelská firma: Petr Březina – APB Plzeň

   3. místo:  Vodní nádrž Cenklov v katastrálním území Mohelno
       Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Třebíč
       Projektant pozemkové úpravy: Agroprojekt AG s.r.o.
       Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO s.r.o.
       Dodavatelská firma: Sdružení Cenklov
                                     (KAVYL, spol. s r.o. a SPH stavby s.r.o.)


III. kategorie – Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

  1. místo: Realizace výsadby lokálního biokoridoru K-14 v katastrálním území Bludov
      Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Šumperk
      Projektant pozemkové úpravy: AGROPROJEKT PSO s.r.o.
      Autor realizačního projektu: ZAHRADA Olomouc s.r.o.
      Dodavatelská firma: Konifery s.r.o.

  2. místo:  Lokální biokoridor LBK 3-5 v katastrálním území Běchary
      Přihlašovatel: SPÚ – pobočka Jičín
      Projektant pozemkové úpravy: LANDINFO, spol. s r.o.
      Autor realizačního projektu: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
      Dodavatelská firma: Školky -  Montano, spol. s r.o.

  3. místo:  Větrolam a biokoridor v katastrálním území Hlízov
      Přihlašovatel: SPÚ - pobočka  Kutná Hora                                        
      Projektant pozemkové úpravy: HYDROPROJEKT CZ a.s.
      Autor realizačního projektu: Zahradní architektura Martinov s.r.o.
      Dodavatelská firma: Ing. Jan Švejkovský – JENA - firma služeb

 

 Cena Státního pozemkového úřadu

II. kategorie – Protierozní a vodohospodářská opatření
   Protierozní opatření v katastrálním území Horní Lipka
      Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Ústí nad Orlicí
      Projektant pozemkové úpravy: Sdružení firem (SELLA & AGRETA s.r.o. a
                                                   GEODES – geodetické práce s.r.o.)
      Autor realizačního projektu: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
      Dodavatelská firma: elitbau s.r.o.


 Cena veřejnosti

II. kategorie – Protierozní a vodohospodářská opatření
   Vodohospodářské opatření v katastrálním území Rtyně nad Bílinou
      Přihlašovatel: SPÚ - pobočka Teplice
      Projektant pozemkové úpravy: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
      Autor realizačního projektu: AZ Consult, spol. s r.o.
      Dodavatelská firma: Metrostav a.s.