Výsledky 8. ročníku soutěže

Konečné vyhodnocení pořadí projektů v soutěži „Společné zařízení roku 2014“

I. kategorie – Opatření ke zpřístupnění pozemků

1. místo: Polní cesta P 14 s IP 07 v katastrálním území Senetářov

Přihlašovatel: Pobočka Blansko

Projektant pozemkové úpravy: AGERIS s.r.o.

Autor realizačního projektu: OPTIMA spol. s r.o.

Dodavatelská firma: PROLES s.r.o.

 

/media/images/I.-kategorie_-_1.-misto_-_po(1).jpg

 

2. ​​místo: Polní cesta VC-2 a NC-4a v katastrálním území Moravské Prusy

Přihlašovatel: Pobočka Vyškov

Projektant pozemkové úpravy: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Dodavatelská firma: EUROVIA CS, a.s.

 

/media/images/I.-kategorie_-_2.-misto_-_po.jpg

 

3. místo: Polní cesta VPC 6 v katastrálním území Vidim

Přihlašovatel: Pobočka Mělník

Projektant pozemkové úpravy: GEOREAL s.r.o.

Autor realizačního projektu: Gepard, s.r.o.

Dodavatelská firma: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

 

/media/images/I.-kategorie_-_3.-misto_-_po.jpg

 

II. kategorie – Protierozní a vodohospodářská opatření

1. místo: Protipovodňová opatření v katastrálním území Lhotka

Přihlašovatel: Pobočka Zlín

Projektant pozemkové úpravy: Geocart CZ a.s.

Autor realizačního projektu: AgPOL s.r.o.

Dodavatelská firma: Proles, s.r.o.

 

/media/images/II.-kategorie_-_1.-misto_-_po.jpg

 

2. místo: Protipovodňová opatření v katastrálním území Prušánky

Přihlašovatel: Pobočka Hodonín

Projektant pozemkové úpravy: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Dodavatelská firma: Sdružení Prušánky PROLES – OHL ŽS

 

/media/images/II.-kategorie_-_2.-misto_-_po.jpg

 

3. místo: Suchá retenční nádrž v katastrálním území Senetářov  

Přihlašovatel: Pobočka Blansko

Projektant pozemkové úpravy: AGERIS s.r.o.

Autor realizačního projektu: AGERIS s.r.o.

Dodavatelská firma: Ekostavby Brno, a.s.

 

/media/images/II.-kategorie_-_3.-misto_-_po.jpg

 

III. kategorie – Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

1. místo: Založení biocentra "K Zahrádce" v katastrálním území Přídolí

Přihlašovatel: Pobočka Český Krumlov

Projektant pozemkové úpravy: Vest-projekt

Autor realizačního projektu: Ing. Vladimír Šámal

Dodavatelská firma: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

 

/media/images/III.-kategorie_-_1.-misto_-_po.jpg

 

2místo: Biokoridor v katastrálním území Dubčany u Liběšic

 

Přihlašovatel: Pobočka Louny

Projektant pozemkové úpravy: INGEOS spol. s r.o.                                                             

Autor realizačního projektu: Ing. Ivana Větrovcová

Dodavatelská firma: Radomil Filek

 

/media/images/III.-kategorie_-_2.-misto_-_po.jpg

 

3. místo: Biokoridor a biocentrum v katastrálním území Kozohlody

Přihlašovatel: SPÚ - Pobočka Kutná Hora

Projektant pozemkové úpravy: ALINEX, s.r.o.

Autor realizačního projektu: DAHLIA, zeleň od A do Z, spol. s r.o.

Dodavatelská firma: LESOŠKOLKY s.r.o.

 

/media/images/III.-kategorie_-_3.-misto_-_-po.jpg

 

Cena Státního pozemkového úřadu

Protipovodňová opatření v katastrálním území Lhotka

Přihlašovatel: Pobočka Zlín

Projektant pozemkové úpravy: Geocart CZ a.s.

Autor realizačního projektu: AgPOL s.r.o.

Dodavatelská firma: Proles, s.r.o.

 

/media/images/II.-kategorie_-_1.-misto_-_po.jpg

 

Cena veřejnosti

Obnova historické cesty VP4 v katastrálním území Košín                                                         

Přihlašovatel: Pobočka Tábor

Projektant pozemkové úpravy: Ing. Irena Sokolová – LANDservis

Autor realizačního projektu: Ing. Jiří Koplík

Dodavatelská firma: Martin Krejčí, Zahradnické práce

 

/media/images/cena-verejnosti-II.JPG