Kontakty

Tajemnice soutěže:

Ing. Hana Rosová

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov

Tel: 729 922 518
E-mail: h.rosova@spucr.cz